Květiny Lilien

Povídání o květinách

Květiny Lilien - Svatební kytice

Co znamenají druhy květin a symbolika barev

Každá květina má již od pradávna svůj zvláštní význam. Abyste se mezi květinami alespoň trochu orientovali, připravili jsme pro vás základní přehled významů květin. Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější je podarovat své blízké takovými květinami, které patří mezi jejich nejoblíbenější. Jejich symbolika pak odchází stranou.

Symbolika barev

Bílá
nevinnost a čistota srdce, upřímnost

Černá
smutek, moudrost a důvěra

Červená
stydlivost, láska, horoucnost, vášeň, síla, sláva

Fialová
věrnost, vážnost, rozvážnost

Modrá
krása a vytrvalost, věrnost a nešťastná láska, touha

Růžová
mladost, láska, romantika, zdraví

Zelená
naděje, žádost, štědrost, nový život, plodnost, sjednocení

Žlutá
prospěch v lásce, ale i žárlivost a nenávist

Oranžová
teplo, bohatství, hojnost

Květiny Lilien - Svatební kytice

Druhy květinové výzdoby

Příležitostná floristika

Věnec – to je ve floristické dekoraci jeden z nejstarších a nejvýznamnějších atributů smuteční floristiky. Uzavřená kulatá nebo oválná forma smutečního věnce je symbolem nekonečnosti bytí. Nejtradičnější jsou věnce vyrobené z borovice, zdobené stuhou a umělými květinami.

Vánoční a adventní floristika

Vánoce jsou typické svou slavnostní atmosférou. Evropané tradičně zdobí nejen vánoční stromek, ale také své domovy. V současné době je tato tradice dodržována již po celém světě. Chcete-li vytvořit kompozici s vánočním motivem, lze použít jakýkoliv přírodní materiál, ale obzvláště populární jsou větve jehličnatých stromů, šišky, květiny a skořápky.

Svatební floristika

Svatební kytice zaujímají ve floristickém umění zvláštní místo výstavní systémy. Není žádným tajemstvím, že svatba je jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě lidí. Tento svátek by měl být nezapomenutelným zážitkem jak pro novomanžele, tak pro rodiče, přátele a další hosty.

TYPY KYTIC

Americká kytice

Historicky se americká vazba květin objevila mnohem později a byla ovlivněna evropskými a východoasijskými styly. Americký styl absorboval klasické evropské rysy a prvky japonského stylu ikebana. Nejběžnějším rysem amerického stylu je trojúhelníkový tvar.

Německá kytice

Klasický německý umělecký a životní styl “Biedermeier” vznikl v polovině XIX století. V květinové vazbě se tento styl vyznačuje převážně malým rozměrem kytice, která pohodlně padne do ruky.

Anglická kytice

Květinová aranžmá, která byla vytvořena v Anglii,má svůj vlastní unikátní styl. Typicky britské kytice mají trojúhelníkový nebo kruhový tvar. Květiny v kytici jsou umístěné velmi blízko sebe, působí dojmem tíhy.

Francouzká kytice

Přeloženo z francouzského jazyka, slovem “květ” se rozumí: dát dohromady barvu, vůni. Nejdříve se květiny používaly pro jejich vůni a proto mezi nejpoužívanější patřily voňavé květy jako rezeda, máta, jasmín, hřebíček, bazalka. Teprve později se začaly květiny používat jako součást dekorace.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY FLORISTIKY

Barevnost

Jedním ze základních principů květinové vazby je složení barev jednotlivých květin v kytici. Lidské oko dokáže vnímat všechny barvy spektra současně, ale pokud se člověk dlouhodobě zaměřuje na jednu barvu, oko se unaví a to vede k tomu, že člověk nevidí stávající barvy.

Vyváženost

Aby působilo aranžmá vyváženě, je možné použít různé techniky. Příliš velká asymetrie květinové vazby může nakonec dojem z kytice pokazit. Pro vyváženost aranžmá se používají různé floristické metody, které se týkají barev, odstínů, délky květin, apod.

Ohnisko

V každém květinovém aranžmá by mělo být jedno místo, které přitahuje pozornost okolí. Obvykle se toto místo nazývá ohniskem. Tímto bodem může být: největší a nejjasnější květina, listy neobvyklého tvaru, květiny umístěné na okrajích vázy apod.

Proporce

tomu, aby veškeré aranžmá působilo ve výsledku harmonicky, jsou ve floristice důležité přiměřené proporce, které vytvářejí celkový dojem. Tímto máme na mysli poměr mezi listy nebo jednotlivými barvami, formu vázy či jiné nádoby, do které květiny umisťujeme. V neposlední řadě hraje velkou roli také prostor, ve kterém budou květiny umístěny.

Sudý nebo lichý počet květu

Lichý počet květů by se měl dávat jako dárek živým lidem. Sudý počet květin a tlumené barvy ( tmavě červená, hnědá, fialová, modrá)se používají u smutečních kytic. Nikde jinde na světě se toto pravidlo nedodržuje.

Vázané kytice:

Kulatá kytice bývá nejčastější. Využívá se nejčastěji zejména do váz na stůl.

Jednostranná kytice se používá jako kytice do ruky.Při umisťování do vázy volíme někam do rohu místnosti , aby se mohla opřít. Kytice na položení patří mezi smuteční kytice. Tento druh vazby nelze prakticky umístit do volné vázy.

Květiny Lilien - Svatební kytice

Ittenův kruh

Všechny kombinace rostlin jsou založeny na vzniku kontrastu. Silného kontrastu dosáhneme použitím prvků s výrazně odlišnými vlastnostmi např. studená a teplá barva květu, velký a malý list rostliny vnáší do zahrady oživení, ale jeho přemíra může vyvolat chaos. Naopak málo kontrastní celek vzniká použitím prvků, které mají podobné vlastnosti, např. květy v odstínech jedné barvy. Kompozice vytvořená jen z málo kontrastních prvků může působit nudně a strnule.

Bílá

 • nejsvětlejší a nejlehčí základní barva (má nejvyšší koeficient odrazivosti)
 • opticky zvětšuje předměty, objekty, prostor (hraje důležitou roli při proporcionalitě kompozice)
 • vytváří nejsilnější kontrasty s tmavými spektrálními barvami a s barvou černou
 • zeslabuje účinnost ostatních barev (zesvětluje je)
 • symbolizuje světlo, čistotu až sterilitu, pořádek, nevinnost
 • Černá

 • nejtmavší a současně nejtěžší základní barva (má nejmenší koeficient odrazivosti)
 • opticky zmenšuje předměty, objekty, prostor (hraje důležitou roli při proporcionalitě kompozice)
 • vytváří nejsilnější kontrasty s bílou a se světlými spektrálními barvami
 • zesiluje účinek ostatních barev, které v její přítomnosti ožívají (zdají se být více zářivé, světlejší, jasnější, více aktivní, větší – jako by jim černá přenechávala část svého prostoru)
 • symbolizuje tmu, smrt, smutek, ale i eleganci
 • Šedá

 • specifická barva, která vzniká smícháním černé a bílé nebo kterékoliv dvojice komplementárních barev.
 • šedá je neplodné, bezvýznamné neutrálno. Sama o sobě působí mdle, nevýrazně stojí v pozadí ,ale v kombinaci s jinými barvami hraje velmi důležitou roli. Teprve vlivem sousedních barev získává svůj charakter a živost.
 • zeslabuje intenzitu ostatních barev. Jako neutrální prvek může spojovat pronikavé barevné protiklady, poněvadž přebírá jejich intenzitu, a tím se sama oživuje.
 • Červená

 • aktivní, teplá, těžká barva symbolizující oheň, lásku, náruživost, bojovnost
 • jako barva prvního řádu silná ve své vyjadřovací schopnosti
 • Žlutá

 • aktivní, teplá, živá, světlá, lehká barva symbolizující slunce, zářivost, mladistvost, ale i závist a žárlivost
 • jako nejsvětlejší chromatická barva ztrácí svou zářivost s barvou bílou a šedou (mdlé kombinace).
 • ožívá v kombinaci s tmavými barvami, se kterými vytváří silné kontrasty
 • Modrá

 • pokojná, statická, pasivní barva symbolizující nekonečnost, dálku, vážnost, touhu
 • v tónech s nádechem do zelena symbolizuje nejstudenější barvu (v našich představách spojenou s chladem, ledem, hlubokou vodou) a s nádechem do fialova nejtmavší a nejtěžší barvu
 • Zelená

 • barva přírody, vyskytující se v mnoha odstínech
 • symbolizuje životadárnou sílu přírody, a proto vyvolává pocit jistoty, bezpečnosti, pokoje, ale i mladistvosti. Uklidňující barva .
 • spolu s červenou má stejné procento odrazivosti, a proto i stejný účinek světlosti, jasnosti a prochází jimi pomyslné rozhraní světlých a tmavých barev
 • Oranžová

 • komplementární barva k barvě modré, proto vyvolává opačné pocity jako modrá
 • nejteplejší, těžká, aktivní, živá barva vyvolávající asociace zapadajícího slunce, praskajícího ohně, horkého léta
 • symbolizuje přátelství, teplo, sucho, energii
 • Fialová

 • těžká, tmavá barva, která jako mezitón mezi červenou a modrou obsahuje napětí, dramatičnost, tajemnost
 • symbolizuje důstojnost, důvěru, pokoru ale i povýšenost a pompéznost. Elegance a pompéznost vyniknou především na drahých látkách, jako jsou brokát a plyš
 • Květiny Lilien - Svatební kytice

  Styly vazeb

  Kombinovaný styl je typický tím, že nesplňuje pravidla ani pro kompaktní (masivní) styl ani pro lineární nebo pro kompaktně (masivně) – lineární styl. V tomto stylu existuje tedy množství různých floristických vazeb. Mezi hlavní příklady tohoto stylu patří krajinné kompozice, okrasné stromy apod. Používají se veškeré druhy květin, živé i sušené, většinou jsou uspořádané do obdélníkového tvaru. Hlavním problémem při vytváření takových vazeb je náročnost zachování proporcí mezi květinami a dalšími prvky. Při vytváření krajinné kompozice je možné využít veškerou svou představivost. Kompozice může být vytvořena v podobě kusu lesa, louky nebo řeky. Pro dekorace se používá dřevo, umělé či sušené květiny. Jednou z nejoblíbenějších vazeb kombinovaného stylu bývá věnec.

  Ikebana je japonský styl aranžování květin, který nelze porovnat s jiným stylem. Jedná se o tradiční japonské umění, které se objevilo již v 15.století. Slovo ikebana lze doslovně přeložit jako “květiny, které žijí.” Při sestavování ikebany se využívá nejrozmanitějších přírodních materiálů jako jsou větve, stromy, tráva a různé druhy květin. Základním principem tradiční japonské vazby je rafinovaná jednoduchost. Zdánlivá jednoduchost je docílena prostřednictvím přirozené krásy přírodního materiálu. Na rozdíl od evropských stylů vazeb je japonský styl květinové výzdoby tvořen v souladu s přísnými standardy a s ohledem na určitý vztah mezi všemi prvky kompozice. Japonský styl je založen na organizaci a uspořádání v prostoru a klade důraz na povahu geometrických tvarů.

  Principem lineárně – kompaktního (masivního) stylu je důraz na formu, tvar, barvu a velikost rostliny. Vazba je tvořena různými květy a listy, ale není zcela uzavřená. Tyto skladby jsou velmi populární v moderních dekoracích interiéru a jsou velmi harmonické na pohled. Tato vazba je úzce spjata s uměleckým stylem „line Hogarth“, nazvaným podle anglického umělce, malíře Williama Hogartha. Tento umělec vytvořil tzv.linii krásy, která má podobu latinského písmene „S“. Chcete-li aplikovat tento styl ve floristice, použijte dvě sady větví nebo stonků, ohnutých ve tvaru písmene S. Tyto je pak vhodné umístit do vysoké nádoby. Při vytváření Hogarth stylu se používají nejčastěji pružné větve keřů nebo stromů, a to především rybízu a jasmínu. Před vazbou namočte větve ve vodě, ohněte jejich konce a následně nechte schnout několik hodin. Po uschnutí dostanete větve ve tvaru písmene S. Aby spoje nebyly viditelné, je možné použít různé přírodní materiály.

  Lineární styl, který se vznikl na východě mnohem dříve než v Evropě, je ve všech směrech prakticky úplný opak kompaktního (masivního) stylu. Lineární styl byl velmi oblíbený v Evropě na počátku dvacátého století. Při vytváření vazby v lineárním stylu nejde o naprosté obsazení prázdného prostoru. Při sestavování vazby v tomto stylu je rostlinný materiál používán v omezeném množství. Taková vazba pak vypadá lehce a elegantně. Každý prvek kompozice má určitou hodnotu. I v lineárním stylu je potřeba dodržovat určitá pravidla vazby.

  Hlavní směry moderní floristiky se objevily v Evropě. Kompaktní (masivní) styl patří k nejjednodušším, objevil se ve floristice mezi prvními. Jeho původ sahá až do období renesance. Hlavní princip tohoto stylu spočívá v tvorbě kompozice, kdy mezi jednotlivými prvky není prakticky žádný volný prostor. Tato květinová aranžmá jsou obvykle poměrně rozměrná a masivní. Při vytváření takové vazby se používá více druhů květin a zeleně. Základem složení je lineární rozvržení materiálu, sestávající z centrálního stonku, který je umístěn ve svislé poloze, a do několika stran na něj pak vodorovně uspořádaných stopek.Je vhodné dodržovat pravidlo, které říká, že mezi jednotlivými prvky vazby by měl být zachován hladký přechod. Květiny ve vazbě by mezi sebou neměly příliš kontrastovat, ohnisko vazby by nemělo příliš vynikat. Proto se v kompaktním (masivním) stylu dodržuje zásada postupné změny barvy a formy.

  bla bla bla